Herhaalrecept

Het aanvragen van uw herhaalrecept kunt u:

1  Telefonisch: u belt met het algemene nummer 071 40 121 82, kies 2. Spreek vervolgens uw naam en geboortedatum duidelijk in en daarna uw recept.

2   Digitaal: u kunt zich aanmelden bij Mijngezondheid.net op de pagina  De digitale praktijk.

Natuurlijk kunt u ook bij de assistente in de praktijk terecht.